Умови обслуговування

КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА (Угода користувача)

Користувацька угода набирає законної сили з моменту вираження Вами згоди з її умовами (акцептування публічної пропозиції у розумінні ст. 641, 642 Цивільного Кодексу України") шляхом реєстрації на сайті pay.cn.ua.

1. Загальні положення

1.1. Користувацька угода визначає умови використання інформіційно - платіжних сервісів, розташованих в мережі Інтернет за адресами в домені pay.cn.ua (далі – Сервіси). Ця угода з Користувачем (далі – Угода) є юридично зобов’язуючою угодою і регламентує відносини між ТОВ "Чернігівська міська платіжна система" (далі - ЧМПС) з одного боку і Користувачем з іншого боку.
1.2. Власником всіх Сервісів та власником всіх виняткових прав на використання відповідних Сервісів у домені pay.cn.ua є ЧМПС.
1.3. Терміни

Адміністратор (Система) – ЧМПС, що володіє виключним правом на сайт, включаючи (але не виключно) інтерфейс сайту, програмне забезпечення сайту, алгоритми сайта. ЧМПС є власником та адміністратором сайту.

Користувач – фізична дієздатна особа, яка створила обліковий запис на сайті pay.cn.ua та/або відповідних Сервісах, прийняла Угоду та використовує відповідні Сервіси в своїх цілях. Користувачем не може бути особа, яка не досягла віку 18 років.

Сервіси – відповідні інформаційно - платіжні сервіси, які надаються Користувачеві, за умови що Користувач має на це законну підставу відповідно до законодавства України. Сервіси розташовані на сайті pay.cn.ua

Сайт  – інтернет-сайт, що являє собою інтегровану сукупність інтернет-сторінок (Сервісів) і розміщений в мережі Інтернет за адресою: pay.cn.ua.

2. Використання сервісів.

2.1. Повний доступ Користувача до всіх Сервісів Сайту здійснюється після проходження процедури реєстрації на Сайті. Не зареєстровані користувачі можуть користуватися сервісом поповнення рахунків операторів мобільного зв'язку. Ідентифікація Користувача здійснюється на основі адреси електронної пошти та паролю.
2.2. При реєстрації Користувач надає правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих в реєстраційній формі, та підтримує цю інформацію в актуальному стані.
2.3. Користувачеві забороняється видавати себе за іншу фізичну або юридичну особу.
2.4. Сайт має право здійснювати розсилку повідомлень зареєстрованим Користувачам, що містять інформацію про новації та зміни до існуючих Сервісів. Частота таких розсилок не перевищує чотирьох разів на місяць.
2.5. Користувач погоджується з тим, що він та будь-які інші особи за сприяння з його боку не будуть копіювати або змінювати програмне забезпечення; створювати програми, похідні від програмного забезпечення; проникати в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм; здійснювати продаж, уступку, здачу в оренду, передачу третім особам в будь-який іншій формі прав стосовно програмного забезпечення Сервісів, наданих Користувачеві за Угодою, а також модифікувати Сервіси, в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них.
2.6. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних при реєстрації на Сайті відповідно до законодавства України. Сайт зобов’язується дотримуватися законодавства України у сфері захисту персональних даних та відповідно до Положення про конфіденційність та обробку персональних даних.
2.7. За користування Сервісами, Системою може бути передбачена винагорода у вигляді комісії. Користувач обовя'язково буде зазделегіть попереджений Системою про розмір комісії до моменту остаточного підтвердження Користувачем платежу. Розмір комісії за користування Сервісами в кожному конкретиному випадку може відрізнятись, та обов'язково буде зазначений на сторінці з описом Сервісу чи на картці постачальника послуг.


...